رویدادها

محصولات مبارزه با ویروس کرونا

شرکت شایگان، یکی از شرکت های فناور پارک علم و فناوری استان قزوین، برای جلوگیری...

حضور پررنگ شرکت شایگان در اولین رویداد فناورانه ساپکو

اولین رویداد فناورانه ساپکو با هدف معرفی نیازهای فناورانه قطعات و مجموعه های خودرو به...

دستگاه تست نشتی هیدرولیک توربو

ساخت دستگاه تست نشتی هیدرولیک توربو برای اولین بار در ایران

ساخت انواع دستگاه های تست نشتی

در حال حاضر پنج نوع دستگاه تست نشتی توسط شرکت شایگان ساخته شده است.

تولید رله ی SSR برای اولین بار در ایران

رله ی SSR برای اولین بار در ایران توسط شرکت شایگان با تکیه بر دانش...